Vega

Радио приемник кој е дизајниран за прием и декодирање на сигналот од радио предавателот кој се користи за моторизирани врати и капии.

Опис

Радио приемници и предаватели

  • VEGA plug-in радио приемник кој е дизајниран за прием и декодирање на сигналот од радио предавателот кој се користи за моторизирани врати и капии. 2 и 4 канални предаватели, 433 и 868 MHz.
  • Приемникот работи на 433.92MHz (VERE1) или 868.35MHz (VERE1/868) и применливо е за VEGA приемници на иста фрекфенција.