DINGO

24Vdc мотор со висечки запчаник во висина со погонскиот запчаник за клизна капија до 400kg

Категорија

Опис

24Vdc мотор со висечки запчаник во висина со погонскиот запчаник за клизна капија до 400kg

 • Запчаник прилагодлив на промените на висината на носачот.
 • Исклучиво тивка работа.
 • Откривање препреки.
 • Програмирање преку дисплеј.
 • Нема крајни склопки.
 • Лесно отклучување.

Preporučena oprema:

 • 1 Мотор со контролна табла, DNS424E
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI