RINO

230 Vac мотор за клизна капија до 1000кг

Категорија

Опис

230 Vac мотор за клизна капија до 1000кг

  • Безбедност. Детектирање на препреки.
  • Прецизна работа со енкодер
  • Магнетни гранични прекинувачи
  • Електрично меко запирање

Препорачана опрема:

  • 1 мотор со контролна табла RIS1000EC
  • 1 фотоќелија FT06
  • 1 приемник IRRE2-250
  • 2 предаватели IRIS-IR02
  • 1 трепкачка лапма LUMI