RINO

230Vac motor za klizne kapije do 1000kg

Категорија:

Опис

230Vac motor za klizne kapije do 1000kg

  • Bezbednost. Detektovanje prepreka.
  • Precizan rad sa enkoderom
  • Magnetni granični prekidači
  • Električno meko zaustavljanje

Preporučena oprema:

  • 1 motor sa kontrolnom tablom RIS1000EC
  • 1 fotoćelija FT06
  • 1 prijemnik  IRRE2-250
  • 2 predajnikaIRIS-IR02
  • 1 treptajuća lampa LUMI