RINO INVERTER

230 Vac motor za klizne kapije do 1000 Kg.

Nova RINO-I glavna karakteristika je integracija najnovijih kontrolnih panela sa INVERTER tehnologijom.

Категорије: ,

Опис

230 Vac motor za klizne kapije do 1000 Kg.

Nova RINO-I glavna karakteristika je integracija najnovijih kontrolnih panela sa INVERTER tehnologijom.

 • Regulacija napona, frekvencije i jačine
 • Potrošnja energije je optimizovana.

GLAVNE PREDNOSTI INVERTER TEHNOLOGIJE

 • Regulacija obrtaja i meko zaustavljanje.
 • Regulacija brzine od 9,1 m / min do 18 m / min
 • Visoke performanse sa radnim ciklusom iznad 50%.

RINO-I MOTOR PREDNOSTI

 • Ugrađena kontrolna tabla
 • Sigurnosni sistem enkodera garantuje kontrolu rada vrata.
 • Otkrivanje prepreka preko intenziteta rada
 • Magnetni granični prekidači.
 • Ručno upravljanje sa cilindrom

Preporučena oprema:

 • 1 motor sa kontrolnom tablom RIS1000EIC
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI