CAT

230 Vac motor za klizne kapije do 800kg

Категорија:

Опис

230 Vac motor za klizne kapije do 800kg

  • Detektuje prepreke
  • Magnetni granični prekidači
  • Prilagodljivo upravljanje sa usporavanjem pri zatvaranju
  • Ugrađena kontrolna tabla

Preporučena oprema:

  • 1 motor sa kontrolnom tablom CTSR800EC
  • 1 fotoćelija FT06
  • 2 predajnika IRIS-IR02
  • 1 treptajuća lampa LUMI