PUMA

230Vac motor za klizne kapije do 400kg težine sa ugrađenom kontrolnom tablom.

Категорија:

Опис

230Vac motor za klizne kapije do 400kg težine ugrađenom kontrolnom tablom.

  • Monofazni.
  • Magnetni granični prekidači.
  • Otkrivanje prepreka.
  • Jednostavno manuelno upravljanje

Preporučena oprema:

  • 1 Motor sa kontorlnom tablom PUS400EC
  • 1 fotoćelija FT06
  • 1 prijemnik IRRE2-250
  • 2 predajnika IRIS-IR02
  • 1 treptajuća lampa LUMI