PUMA INVERTER

230 Vac motor sa inverter tehnologijom za klizne kapije do 400kg

Категорија:

Опис

230 Vac motor sa inverter tehnologijom za klizne kapije do 400kg

 • Detektuje prepreke.
 • Magnetni granični prekidači.
 • Precizan rad sa enkoderom
 • Sila pritiska zadržava se pri usporenju
 • Visok faktor upotrebe
 • Elektronski meki start-soft stop
 • Dupla brzina motora

Preporučena oprema:

 • 1 motor sa kontrolnom tablom PUS400EIC
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI