PUMA INVERTER

230 Vac мотор со инвертер технологија за клизна капија до 400kg

Категорија

Опис

230 Vac мотор со инвертер технологија за клизна капија до 400kg

 • Детектира препреки.
 • Магнетни гранични прекинувачи.
 • Прецизна работа со енкодер
 • Силата на притисок задржува се при успорување
 • Висок фактор на употреба
 • Електронски меки start-soft stop
 • Дупла брзина на моторот

Препорачана опрема:

 • 1 мотор со контролна табла PUS400EIC
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI