LINCE

24Vdc мотор за клизна капија до 650k

Категорија

Опис

24Vdc мотор за клизна капија до 650k

 • Тивок во работата.
 • Безбедно. Детектирање на препреки.
 • Без крајни склопки
 • Автоматско програмирање отварање/затварање и далечина на која успорува.
 • LCD управување
 • Можност на работа со батерии

Препорачана опрема:

 • 1 Мотор со контролна табла LIS624
 • 1 фотоќелијаFT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI