CAT

230 Vac мотор за клизна капија до 800kg

Категорија

Опис

230 Vac мотор за клизна капија до 800kg

  • Детектира препреки
  • Магнетни гранични прекинувачи
  • Прилагодливо управување со успорување при затварање
  • Вградена контролна табла

Препорачана опрема:

  • 1 мотор со контролна табла CTSR800EC
  • 1 фотоќелија FT06
  • 2 предаватели IRIS-IR022
  • 1 трепкачка лампа LUMI