PUMA

230Vac мотор за клизна капија до 400kg тежина со вградена контролна табла.

Категорија

Опис

230Vac мотор за клизна капија до 400kg тежина со вградена контролна табла.

  • Монофазен.
  • Магнетни крајни прекидачи.
  • Откривање препреки.
  • Едноставно мануелно управување

Препорачана опрема:

  • 1 Мотор со контролна табла PUS400EC
  • 1 фотоќелија FT06
  • 1 приемник IRRE2-250
  • 2 предаватели IRIS-IR02
  • 1 трепкаќка лампа LUMI