TORO

230 Vac/400Vac еднофазен мотор за клизна капија до 2500кг.

Категорија

Опис

230 Vac/400Vac еднофазен мотор за клизна капија до 2500кг.

 • Голем фактор на употреба
 • Вградена контролна табла
 • Магнетни гранични прекинувачи
 • Едноставно рачно управување
 • Механичка регулација на моментон на обртаи

Препорачана опрема:

230Vac-1800кг

 • 1 мотор KM1800 со контролна табла
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI

400Vac-2.500кг

 • 1 мотор KM1800
 • 1 контролна табла VIVO-T101
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI