ARES

Електромеханички линеарен 230Vac мотор за крилни порти до 4м по крило.

Категорија

Опис

Електромеханички линеарен 230Vac мотор за крилни порти до 4м по крило.

 • Лесна за инсталација
 • Исплатливо
 • Две големини на клипот (300mm, 400mm)
 • Безбедно. Детектирање на препреки
 • Електронско лесно запирање

Препорачана опрема:

Краток клип, 300mm

 • 1 мотор BGRBI iBGRBD
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI

Краток клип, 400mm

 • 1 мотор BGRBL i BGRBDL
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI