TEMIS

Електромеханички линеарен 24Vdc мотор за крилни капии до 2,2 m по крило.

Категорија

Опис

Електромеханички линеарен 24Vdc мотор за крилни капии до 2,2 m по крило.

 • Безбеден.Детектирање на препреките
 • Електронско споро затварање
 • Кутија за резервна батерија
 • Едноставно вградување со помош на носачи

Препорачана опрема:

Без приемник

 • 1 мотор десно и лево рачен TE4324D i TE4324I
 • 1 контролна табла SMART
 • 1 фотоќелија FT06
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI

Со приемник

 • 1 мотор десно и лево рачен TE4324D i TE4324I
 • 1 контролна табла VIVO-D203
 • 1 фотоќелија FT06
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI
 • 1 преимник IRRE2-250