CALYPSO

Електромеханички линеарен 230Vac мотор за крилни порти до 3m по крило.

Категорија

Опис

Електромеханички линеарен 230Vac мотор за крилни порти до 3m по крило.

 • Две големини на клипот (CA43:400mm,CA53: 500mm)
 • Голема потисна сила, 2300N
 • Заштита на каблите за напојување
 • Лесно за инсталација
 • Исплатливо
 • Безбедно. Детектирање на препреките
 • Еден модел за левата и десната рака.

Препорачана опрема:

400mm поврзувачка шипка

 • 2 мотори CA43
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS- IR02
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 трепкачка лампа LUMI

500mm поврзувачка шипка

 • 2 мотори CA53
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS- IR02
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 трепкачка лампа LUMI