CALYPSO

Elektromehanički linearni 230Vac motor za krilne kapije do 3m po krilu kapije

Категорија:

Опис

Elektromehanički linearni 230Vac motor za krilne kapije do 3m po krilu kapije

 • Dve veličine klipa (CA43:400mm,CA53: 500mm)
 • Velika potisna snaga, 2300N
 • Zaštita kabla za napajanje
 • Lako za instalaciju
 • Isplativo
 • Bezbedno. Detektovanje prepreka
 • Jedan model za levu i desnu ruku

Preporučena oprema:

400mm klipnjača

 • 2 motora CA43
 • 1 kontolna tabla VIVO-M201
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS- IR02
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 treptajuća lampa LUMI

500mm klipnjača

 • 2 motora CA53
 • 1 kontolna tabla VIVO-M201
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS- IR02
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 treptajuća lampa LUMI