ARES

Elektromehanički linearni 230Vac motor za krilne kapije do 4m po krilu kapije

Категорија:

Опис

Elektromehanički linearni 230Vac motor za krilne kapije do 4m po krilu kapije

 • Lako za instalaciju
 • Isplativo
 • Dve veličine klipa (300mm, 400mm)
 • Bezbedno. Detektovanje prepreka
 • Elektronsko lagano zaustavljanje

Preporučena oprema:

Kratki klip, 300mm

 • 1 motor BGRBI i BGRBD
 • 1 kontolna tabla VIVO-M201
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI

Kratki klip, 400mm

 • 1 motor BGRBL i BGRBDL
 • 1 kontolna tabla VIVO-M201
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI