TEMIS

Elektromehanički linearni 24Vdc motor za krilne kapije do 2,2m po krilu kapije.

Категорија:

Опис

Elektromehanički linearni 24Vdc motor za krilne kapije do 2,2m po krilu kapije.

 • Bezbedan. Detektuje prepreke
 • Elektronsko sporo zatvaranje
 • Kućište za rezervnu bateriju
 • Jednostavna ugradnja pomoću nosača

Preporučena oprema:

Bez prijemnika

 • 1 motor desno i levo ručni TE4324D i TE4324I
 • 1 kontolna tabla SMART
 • 1 fotoćelija FT06
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI

Sa prijemnikom

 • 1 motor desno i levo ručni TE4324D i TE4324I
 • 1 kontolna tabla VIVO-D203
 • 1 fotoćelija FT06
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI
 • 1 prijemnik IRRE2-250