KAIROS

Elektromehanički linearni 24Vdc motor za krilne kapije do 3m po strani kapije.

Категорија:

Опис

Elektromehanički linearni 24Vdc motor za krilne kapije do 3m po strani kapije.

  • Aluminijumske strukture
  • Klapnjača od nerđajućeg čelika
  • Personalizovan ključ za aktiviranje mehanizma
  • Praktični pretinac za električne priključke
  • Detektovanje prepreka
  • Velika potisna snaga, 3000 N
  • Samostalno učenje na otvorenim i manjim razdaljinama
  • Deo predviđen za akumulator

Preporučena oprema:

Bez prijemnika

 • 2 motora KA3324
 • 1 kontolna tabla SMART
 • 1 fotoćelija FT06
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI

Sa prijemnikom

 • 2 motora KA3324
 • 1 kontolna tabla VIVO-D203
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI