KAIROS

Електромеханички линеарен 24Vdc мотор за крилни порти до 3m од страната на капијата.

Категорија

Опис

Електромеханички линеарен 24Vdc мотор за крилни порти до 3m од страната на капијата.

  • Алуминиумска структура
  • Поврзувачка шипка од не’рѓосувачки челик
  • Персонализиран клуч за активирање на механизмот
  • Погоден оддел за електрични приклучоци
  • Детектирање препрека
  • Голема потисна снага, 3000 N
  • Автоматско програмирање на отворени и мали далечини
  • Дел предвиден за батерија

Препорачана опрема:

Без приемник

 • 2 мотори KA3324
 • 1 контролна табла SMART
 • 1 фотоќелии FT06
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI со приемник

Со приемник

 • 2 мотори KA3324
 • 1 контролна табла VIVO-D203
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI