Ivana Simovic (30)

Za opremanje dvorišta odabrali smo kliznu kapiju kompanije Erreka, koja se pokazala kao vrlo funkcionalna, laka za upravljanje, a uz to se sjajno uklopila uz ostatak eksterijera i fasadu kuće.