Ivana Simovic (30)

Për mobilimin e oborrit, ne zgjodhëm portën rrëshqitëse të kompanisë Erreka, e cila dëshmoi se ishte shumë funksionale, e lehtë për t’u menaxhuar, dhe në të njëjtën kohë ajo përshtatet në mënyrë të përkryer me pjesën tjetër të pjesës së jashtme dhe fasadës së shtëpisë.