Mirko Mijailović (35)

Unë kam vetëm fjalë lavdërimi për ekipin e kompanisë Erreka, e cila pajisi parkingun para restorantit tonë me një rampë dhe pengesa. Ata gjithashtu u kujdesën për shpërndarjen dhe instalimin e produkteve, kështu që ne nuk kemi pse të shqetësohemi për asgjë.