Fotoćelija sa ogledalom

Sadrže modul predajnika, prijemnika i ogledalo. Modul emituje infracrveni snop koji se reflektuje u ogledalu i vraća se u modul

Категорија:

Опис

Fotoćelija sa ogledalom

FT02 fotoćelije dizajnirane su tako da otkriju prepreke u automatskim instalacijama vrata i kapija, sprečavajući bilo kakav sudar sa vratima/kapijom.

  • Sadrže modul predajnika, prijemnika i ogledalo. Modul emituje infracrveni snop koji se reflektuje u ogledalu i vraća se u modul.
  • Ako se snop ne vrati u modul, kontakti kablovskih konektora 3 i 4 menjaju status.
  • Reflektivne fotoćelije 12-24Vdc, pokrivanje 12m, ogledalo uključeno

KLPMRG012 fotoćelije su dizajnirane da otkriju prepreke u automatskim instalacijama vrata i kapija, sprečavajući sudar sa vratima/kapiji.

  • Sadrže modul za prijemnike i ogledalo.
  • Modul emituje infracrveni snop koji se reflektuje u ogledalu i vraća se u modul.
  • Ako se snop ne vrati u modul, izlazni kontakti releja menjaju status.
  • Reflektivna fotoćelija 12-24 Vdc-230Vac, pokrivanje 12m, ogledalo uključeno