Fotocel me pasqyrë

Ato përmbajnë një modul transmetues, një marrës dhe një pasqyrë. Moduli lëshon një rreze infra të kuqe që reflektohet në pasqyrë dhe kthehet në modul

Category:

Description

Fotocel me pasqyrë

Fotocelat FT02 janë krijuar për të zbuluar pengesat në instalimet automatike të dyerve dhe portës, duke parandaluar çdo përplasje me derën/portën.

  • Ato përmbajnë një modul transmetues, një marrës dhe një pasqyrë. Moduli lëshon një rreze infra të kuqe që reflektohet në pasqyrë dhe kthehet në modul.
  • Nëse rrezja nuk kthehet në modul, kontaktet e lidhësve të kabllove 3 dhe 4 ndryshojnë statusin.
  • Fotoqeliza reflektuese 12-24 Vdc, mbulim 12 m, pasqyrë e përfshirë

Fotocelat KLPMRG012 janë krijuar për të zbuluar pengesat në instalimet automatike të dyerve dhe portës, duke parandaluar përplasjen me derën/portën.

  • Ato përmbajnë një modul për marrës dhe një pasqyrë.
  • Moduli lëshon një rreze infra të kuqe që reflektohet në pasqyrë dhe kthehet në modul.
  • Nëse rrezja nuk kthehet në modul, kontaktet e daljes së stafetës ndryshojnë gjendje.
  • Fotocelë reflektuese 12-24 Vdc-230Vac, mbulim 12 m, pasqyrë e përfshirë