SA BATERIJAMA

FT07 fotoćelije dizajnirane su za otkrivanje prepreka u automatskoj instalaciji vrata i kapija, sprečavajući sudar na vratima/kapiji

Категорија:

Опис

FT07 (LFT25B):

  • FT07 fotoćelije dizajnirane su za otkrivanje prepreka u automatskoj instalaciji vrata i kapija, sprečavajući sudar na vratima / kapiji.
  • Sastoji se od modula infracrvenog predajnika (TKS) i modula prijemnika (RKS).
  • Ako osoba ili objekat prekinu infracrveni snop koji emituje predajnik (TKS), prijemnik omogućava signalizirajući relej i obaveštava kontrolnu tablu instalacije o blokadi.
  • Takođe imaju priključke za spajanje mehaničkih ili 8k2 otpornih sigurnosnih traka, tako da se sigurnosna traka može povezati sa predajnikom, koji šalje signal trake na prijemnik, čime se izbegava da žice povežete na upravljačku ploču.
  • Predajnik može raditi na baterije, pri čemu neka žica, posebno ako je montiran na pokretnu stranun kapije, pri čemu je kretanje predajnika bezbedno.

LFTBAT:  2 baterije AA litijum-tionil-hlorid (Li-SOCL2), 3,6V 2,7Ah