FT06

FT06 fotoćelije dizajnirane su tako da otkriju prepreke u automatskim instalacijama vrata i kapija, sprečavajući sudar sa vratima/kapijom

Категорија:

Опис

Fotoćelija

  • FT06 fotoćelije dizajnirane su tako da otkriju prepreke u automatskim instalacijama vrata i kapija, sprečavajući sudar sa vratima/kapijom.
  • Sastoji se od modula infracrvenog predajnika (TKS) i modula prijemnika (RKS).
  • Ako osoba ili objekat prekine snop svetlosti koji emituje predajnik, prijemnik uključuje odgovarajući relej i obaveštava kontrolnu tablu instalacije o prekidu.
  • Photocell 12/24 Vac / Vdc. Unutrašnje instalacije 30m, a spoljne instalacije 8m