IRIN2S-250

Rregulloni marrësit e kodit tresh dhe kodit rrotullues 433.92-868.35 MHz

Description

Rregulloni marrësit e kodit tresh dhe kodit rrotullues 433.92-868.35 MHz

  • Funksionimi me kod trinar fiks ose marrës kodi rrotullues me modul radio RSD me lidhës që lejon modifikimin e frekuencës së punës
  • 2 kanale të programueshme me menaxhim të komunitetit logjik operativ monostabil, bistable ose me kohë për të përcaktuar numrin e biteve që marrësi duhet të memorizojë (kodi i rregullimit)
  • Memorizimi vijues i transmetuesit (kodi rrotullues)
  • Sinjalizim i memories së plotë (kodi rrotullues)
  • Kontroll i pavarur i transmetuesve radio (kodi rrotullues)
  • Menaxhimi i transmetuesit rezervë
  • Mundësia e memorizimit të 250 kodeve të ndryshme duke mësuar vetë (e mundur të zgjerohet me 1000 kode me memorie shtesë)
  • Programim bazë nëpërmjet marrësit ose programim i avancuar nëpërmjet programuesit IRPROGM dhe programuesit / softuerit IRTAGPROG