IRIN4B-250

Marrës për kodin fiks ose rrethor nga telekomanda 433.92-868.35 MHz

Description

Marrës për kodin fiks ose rrethor nga telekomanda 433.92-868.35 MHz

 • Marrës për kodin fiks ose rrethor nga telekomanda.
 • Marrës me modul radio RSD me një lidhës që mundëson modifikimin e frekuencës së funksionimit
 • 4 kanale të programueshme me logjikë funksionimi monostabile, bistabile ose me kohë
 • Menaxhimi i komunitetit për të vendosur numrin e biteve që marrësi duhet të mësojë përmendësh (kodi rregullues)
 • Lidhja për lexuesit e çelësave magnetikë
 • Memorizimi vijues i transmetuesit (kodi rrotullues)
 • Sinjalizim i memories së plotë (kodi rrotullues)
 • Kontroll i pavarur i transmetuesve radio (kodi rrotullues)
 • Menaxhimi i transmetuesit rezervë (kodi rrotullues)
 • Mundësia e memorizimit të 250 kodeve të ndryshme në vetë-mësim (të zgjerueshme deri në 1000 kode me memorie të lëvizshme)
 • Programim bazë nëpërmjet marrësit ose programim i avancuar nëpërmjet programuesit IRPROGM dhe programuesit / softuerit IRTAGPROG