KEYPADS

Category:

Description

  • QKEYSUN2S: Tastierë me kontroll elektronik të veçantë, prej alumini për siguri të shtuar, 250 kode
  • QTALOS2-G: Tastierë e pavarur, gri abs, 2 stafetë
  • QTALOS2-S: Tastierë e pavarur, alumini, gri, 2 stafetë
  • QKEY433RD4: Tastierë e pavarur, me 4 kanale, nëpërmjet radios, 433,92 MHz
  • QKEY868RD4: Tastierë e pavarur, me 4 kanale, nëpërmjet radios, 868 MHz
  • QKEY12S09: Tastierë e pavarur prej çeliku inox
  • QKEY12SM9: Tastierë e pavarur prej çeliku inox (çelësat metalikë)