Bezbednosni i signalni uređaji

Električno zaključavanje

Fotoćelije

Semafori

Treptajuće lampe

Motori za garažna rolo vrata

Bočni motor

Centralna osovina motora

Cevasti motor

Motori za harmonika garažna vrata

Pristupni paneli

Čitač magnetnih ključeva

Ključevi

Kutija na zaključavanje

Magnetni detektor

Prekidači

Samostalni uređaji

Tag sistem

Motori za segmentna garažna i industrijska vrata

Akcija

Radio prijemnici i predajnici

Daljinski za kapije, garaže i rampe

Nezavisni prijemnici

Motori i prateći elementi za garažna vrata

Motori

Spone

Motori i prateći elementi za automatske klizne kapije

Motori

Rack

Motori za krilne kapije

Hidraulički motori

Linearni motori

Motori sa zglobnom rukom

Podzemni motori

Stubni motor

Parking barijere

3m

4m - 4,5m

6m

12m

Barijere